De filosofie achter

MEETINGS

Met Meetings informeren we onze lezers over alle zakelijke aspecten van grote en kleine bijeenkomsten. De informatie geeft achtergronden en keuzevariabelen die de lezer ondersteunen om beslissingen te nemen rond de organisatie van effectieve zakelijke bijeenkomsten in elke denkbare vorm.Overal waar mensen samenkomen is overleg nodig. De meest effectieve vorm van overleggen van netwerken en van motiveren blijft face-to-face, mits goed georganiseerd. In bedrijfsleven, bestuursorganen, verenigingen en associaties verhogen goed geplande en georganiseerde meetings het effect van de samenwerking, door doelen en procedures af te stemmen.

Meetings, Incentives, Conferences & Events

Evenals voor trainingen of andere bijeenkomsten voor kennisoverdracht, worden daarvoor grotere of kleinere vergaderlocaties gearrangeerd. Bij de organisatie is inzicht nodig in het aanbod van locaties met de juiste faciliteiten en de perfecte ligging voor het doel van de meeting. Soms biedt een diner de juiste atmosfeer. Voorwaarde voor een goede organisatie is ook hier de keuze van het juiste restaurant. Waarbij de afwegingen daarbij veel verder gaan dan het zoeken naar de meest centrale plaats voor de betrokken tafelgasten. Voor professionele, wetenschappelijke en belangenbehartigende doelgroepen worden congressen en conferenties georganiseerd, waarbij de voorbereidingen en de keuzes voor de juiste beslissingen zo zeer van belang zijn dat hiervoor intern of extern doorgaans professionals voor nodig zijn. Commerciële contacten en netwerken worden veelal gelegd en onderhouden op beurzen en exposities. De organisatie en voorbereiding van een beursdeelname vergt enorm veel inzicht in en kennis van het aanbod, omdat een juiste uitvoering, inrichting en bezetting van de stand bepalend kan zijn voor het succes van de investeringen. Voor motivatie en beloningsdoeleinden worden incentiveprojecten ingezet. Ook hier gaat het om een specialisme van professionals die voorstellen kunnen doen voor locaties, bestemmingen en programma's. Maar de keuze wordt gemaakt samen met de beslissers in het bedrijfsleven. Met grote evenementen, tenslotte, wordt de emotie, beleving en de binding van de doelgroep het best geraakt, mits in tal van aspecten de juiste keuze wordt gemaakt, samen met de beste specialisten en professionals voor dat evenement.

Voor de budgetbeherende beslissers wil het magazinecluster Meetings in deze sterke combinatie informeren in handige overzichten, prettig leesbare artikelen en in advertenties van aanbieders die zaken met hen willen doen. Kortom, Informeren over het beste wat er in de markt is te vinden.