Privacy

Statement

Privacy statement van Brinkman Media Group B.V. / BMG Business B.V, / BMG Home B.V., hierna te noemen BMG. 


Als u ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal BMG deze informatie gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid. BMG acht privacy belangrijk. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) hieraan stelt. BMG gevestigd te Nijmegen, Kerkenbos 1015E is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG). Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.


VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, telefonisch doorgeeft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze een van onze diensten.


DOEL

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het toezenden van media, toezenden van orderbevestigingen en facturen en uitnodigen tot evenementen.


GEGEVENS

Op het moment dat u met BMG een overeenkomst aangaat, verwerken we de volgende persoonsgegevens (indien van toepassing)

 • Bedrijfsnaam
 • naam en adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • BTW nummer


GEGEVENS VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN

Voor een aantal specifieke producten die via deze website worden aangeboden verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens met het bijbehorende doel:


Indien u gebruik maakt van onze e-mailservice, verwerken we de volgende persoonsgegevens

 • E-mailadres
 • Naam en adresgegevens
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden telefonisch opgevraagd en u geeft mondeling toestemming. U kunt zich te allen tijde afmelden van onze e-mailservice door middel van een afmeldlink in de e-mail.


Indien u een proefabonnement neemt op een van onze uitgaven, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Naam en adresgegevens
 • Telefoonnnummer

U kunt de mogelijkheid geboden krijgen om een kosteloos proefexemplaar van een van onze magazines te ontvangen. In de regel ontvangt u het eerstvolgende exemplaar. Hiervoor vragen wij naar uw naam, bedrijfsnaam en adres. Het team van MEETINGS kan naar aanleiding hiervan contact opnemen om de gecontroleerde circulatie bij te werken en u informatie toe te sturen over ons platform. Dit is alleen het geval in b2b-sfeer, BMG Business B.V. benadert geen consumente. We gebruiken deze gegevens ook om contact op te nemen met een aanbieding voor een abonnement op onze uitgaven.


Indien u deelneemt als stemmer aan de verkiezingen van de EVENTS of MEETINGS Awards verwerken we de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • IP-adres

Als u stemt in een van de categorieën van de Meetings Awards of Events Awards registreren wij uw e-mailadres en IP-adres. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat de uitgebrachte stemmen geldig zijn. De notaris krijgt uitsluitend inzage in de gegevens om te controleren of de uitgebrachte stemmen geldig zijn. Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u uit te nodigen voor de uitreiking van de prijzen. Hierbij wordt uw e-mailadres niet gelinkt aan de uitgebrachte stem. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met andere derde partijen.

Voor het uitnodigen voor het MEETINGS Business Event wordt uw e-mailadres alleen gebruikt voor het event van de editie waarvoor u uw stem heeft uitgebracht voor de Meetings Awards. U blijft dus geen e-mails ontvangen. Het stopzetten van e-mails kan altijd door een reactie te sturen waar u ons verzoekt geen e-mails meer te versturen.

Bij het uitbrengen van uw stem vragen wij u het genomineerde bedrijf waar u op stemt te beoordelen. Dit doen wij aan de hand van enkele multiple-choice en open vragen. De input die u hierbij geeft wordt geanonimiseerd en gebruikt voor een klantrapportage voor het genomineerde bedrijf. Het ingegeven e-mailadres en het gebruikte IP-adres wordt hierbij dus niet gebruikt


Indien u gebruik maakt van het plaatsen van een gratis locatie- of bedrijfsprofiel of het toezenden van advertentie en ander promotiemateriaal verwerken we de volgende aanvullende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon en adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • Emailadres
 • Websiteadres

Deze gegevens zijn bedoeld om u te benaderen met vragen over het profiel en om u een mogelijkheid tot uitbreiding van dit profiel aan te bieden. Het betreft uitsluitend contacten met bedrijven en niet met particulieren. Via deze website is het mogelijk om advertentie- en ander promotiemateriaal aan te leveren. De gegevens die wij vragen (telefoonnummer en e-mailadres) kunnen worden gebruikt om vragen te stellen over het aangeleverde materiaal. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.


Indien u informatie aanvraagt over de MEETINGSSTERREN verwerken we de volgende persoonsgegevens:

– Bedrijfsnaam

– Naam contactpersoon en adresgegevens

– Telefoonnummer

– Emailadres


Indien u zich aanmeldt voor het Meetings Business Event of de Uitreiking Meetings Awards verwerken we de volgende persoonsgegevens:

– Bedrijfsnaam

– Naam contactpersoon

– Telefoonnummer

– Emailadres

Uw gegevens worden gebruikt om deze evenementen te kunnen organiseren. Op deze manier kunnen we badges maken en weten we wie er aanwezig is. Deelnemers aan de Awards (vertegenwoordigers cq. medewerkers of relaties van bedrijven die meedoen) krijgen hierbij voorrang. De hierboven aangegeven persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met partners van het Meetings Business Event of de Uitreiking Meetings Awards om u eenmalig te kunnen voorzien van relevante informatie.

VERSTREKKEN AAN DERDEN

We verstrekken uw gegevens nooit aan derden indien daar wettelijk geen basis voor is.

TIJDSDUUR

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van een van onze diensten kunt u zich ten alle tijden telefonisch, via post of via e-mail uitschrijven bij een van onze medewerkers. U wordt dan niet meer door BMG benaderd. Ten alle tijden kunt u weer contact opnemen als u interesse heeft in onze diensten en producten.


RECHTEN

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.


BEVEILIGING

BMG doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens.


VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door BMG dan kunt u contact opnemen via e-mail info@brinkmanmediagroup.nl.


SLOTOPMERKING

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BMG Business B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat BMG Business B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

CONTACTGEGEVENS

BMG Business B.V.

Bezoekadres

Kerkenbos 10-15E

6546 BB Nijmegen

Postadres

Gelijk aan bezoekadres

Telefoon

+31 (0)24 760 06 60

E-Mail

info@brinkmanmediagroup.nl

MEETINGS

MEETINGS

MeetingsGuide

Meetings Locatie Top-500

International Conferences

Meetings Business Event

Meetings® Awards

Expotec

ExpotecGuide

EVENTS & SHOWBIZZ

MEETINGS

Events & Showbizz

Events Awards

EventsGuide

TRAVEL

TRAVEL – Business & Incentives

TravelGuide

MEETINGS AWARDS

Congres

Congrestheater

Evenementen

Teamactiviteiten

Supplier

Training

Vergader

Events Awards

Eventsbedrijven

Eventssuppliers

RANKING

Meetingssterren

BMG-Logo

©2020, Brinkman Media Group


Lid / Partner van:

icca
MPI
site